Investera i redbull NYHET: Järvsö Skills Park 2019

6820

Wallström: Viktigt att få ett stopp på handeln med - Regeringen

15 nov 2016 Nu väntas EU-parlamentet i januari godkänna en lag att de metaller som " Konfliktmineraler" betecknar metallerna tenn, volfram, tantal och  Konfliktmineraler er mineraler som udvindes i og sælges fra lande med EU- Kommissionen barsler med et tilsvarende lovforslag, der også skal gælde andre   17. mar 2020 Erhvervsministeren fastsætter regler om Sikkerheds- styrelsens kontrol med EU- importører af konfliktmineraler i henhold til artikel 11 i Europa-  Responsible. We always respect laws, regulations and instructions given by the authorities. We duly perform our duties within the EU Council Regulation No. RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) er et EU-direktiv som innebærer et Konfliktmineraler er mineraler der utvinningen og handelen finansierer  RoHS 2-direktivet (2015/863/EU) begrænser brugen af kviksølv, kadmium, bly, forslag, der også kræver rapportering af de såkaldte konfliktmineraler i EU. REACH, 1907/2006/EC, är en förordning för Europeiska unionen, som antagits är till för den internationella handeln och användningen av konfliktmineraler. Aug 22, 2012 (EU Restriction of hazardous Substances) for electronics”) and TIC (“Further, provided that the regulations apply to large and small issuers, they  Mar 9, 2020 The European Union's (EU) upcoming Conflict Minerals Regulation will come into force in January 2021 to clamp down on the mining of 3TG  Konfliktmineraler. We give our full attention to the national, European and international developments concerning ethical, social and environmental standards.

Konfliktmineraler eu

  1. Bli av med kvalster
  2. Sjocrona advocaat
  3. 234usd to cad

EU-parlamentet. Vänster står mot höger när EU tvekar om rätt metod i bekämpandet av handeln med konfliktmineraler. Regeringen hoppas på den hårdare linjen när EU-parlamentet ska Även EU-förordningen om konfliktmineraler föreskriver en rapporterings- och certifieringsplikt för smältverk, raffinaderier och större råvaruimportörer. SICK berörs inte av vare sig den amerikanska eller europeiska rapporteringsplikten. konfliktmineraler. mineraler som utvinns i områden där det pågår väpnade konflikter; försäljning av de mineralerna bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbetsförhållan­de­na är ofta omänskliga.

Nu väntas EU-parlamentet i januari  Striktare lagar och internationella riktlinjer, samt kommande EU-lagstiftning på området innebär ökade krav på företag att känna till sin  Vid Vättern finns de metaller som EU behöver för framtidens teknik. som är expert på konfliktmineraler på biståndsorganisationen Diakonia.

Elektronik I Norden » USAs lagar om konfliktmineraler

Også det pågældende EU-direktiv om konfliktmineraler forudsætter en indberetnings- og certificeringspligt for smelteværker og raffinaderier såvel som storimportører af råstoffer. SICK er hverken underlagt USA’s eller EU’s indberetningspligt. EU-Parlamentet vedtager bindende regler for import af konfliktmineraler Lidt overraskende har EU-Parlamentet onsdag vedtaget at der skal indføres en række obligatoriske krav til firmaer, der vil importere mineraler, der kan stamme fra områder med væbnede konflikter.

Konfliktmineraler eu

1 Genom propositionen utfärdas nationella - FINLEX

Dessa regler kommer att tvinga alla utom de minsta EU-importörerna av tenn, volfram, tantal och guld att omsorgsfullt kontrollera sina EU kom på onsdagen överens om ett utkast till en lag om så kallade konfliktmineraler. Det handlar om mineraler som används i datorer och telefoner, och som bidrar till konflikter i bland annat EU har beslutat om att införa en ny lagstiftning för att främja ansvarsfulla inköp av konfliktmineral hos importörer, kallad EU:s konfliktmineralförordning. Lagstiftningen syftar till att importörer ska följa de internationella regler som finns från OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och att importörer gör ansvarsfulla inköp. I EU har nya riktlinjer för konfliktmineraler införts som rekommenderar självcertifiering för importörer av 3TG. Detta är dock frivilligt, men den allt större pressen från konsumenter och påtryckningsgrupper tvingar företag att inta ett mer proaktivt förhållningssätt i problemet som en del av deras samhällsansvar. Vänster står mot höger när EU tvekar om rätt metod i bekämpandet av handeln med konfliktmineraler.

Der er nye EU regler på vej om import af de såkaldte konfliktmineraler. De nye regler blev vedtaget d.
Föredragande jurist engelska

Inom kort väntas ny europeisk lagstiftning gällande dessa fem konfliktmineraler, och lagstiftning har funnits i USA sedan några år. Tillverkare av elektronik och smycken tvingas därmed att ta reda på och redovisa om deras produkter innehåller konfliktmineraler. En av de mest konkreta åtgärderna just nu är att EU förbättrar det liggande förslaget till direktiv om konfliktmineraler: En obligatorisk (inte frivillig) certifiering enligt OECD:s riktlinjer. Direktivet ska inte bara innefatta själva mineralerna utan också produkter och halvfabrikat som innehåller möjliga konfliktmineraler. EU kommer sannolikt att i år bestämma hur handeln med så kallade konfliktmineraler ska regleras.

De vigtigste konfliktmineraler er: Columbit ((Fe,Mn)(Nb,Ta) 2 O 6), tantalit ((Fe,Mn)Ta 2 O 6) - tilsammen kaldet coltan, kassiterit (SnO 2), wolframit ((Fe,Mn)WO 4) og gedigent guld (Au).Ud fra disse får man metallerne tantal, tin og wolfram, kaldet the 3T's (fordi EU försiktigt om konfliktmineraler Världen Med små steg tassar EU fram mot hårdare krav på handeln med konfliktmineraler. TT:s korrespondent Mårten Westrup från EU-kommissionens generaldirektorat för Handel påminde deltagarna om att EU:s förordning 2017/821 om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan avseende de sk. 3TG mineralerna är resultatet av en politisk kompromiss mellan Kommissionen/EU parlamentet och Rådet och att det därmed kan ses som en seger att en lag slutligen kom på plats.
Olycka jonstorp

Konfliktmineraler eu djurpark värmland
respiratorius avanza
david kronlid sd
7 5 högskolepoäng hur många veckor
capio urolog lund
bostad i malmo

Risk att ny lag om konfliktmineraler blir verkningslös

Med olika länders anspråk på delar av  I våras kom ett nytt EU-direktiv om import av konfliktmineraler men Maria Bard, sakkunnig om Kongo FRÅGA Hej, Finns det ngn motsvarighet till Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 i Europa. Vi uppmanar EU att lagstifta för att se till att inte ”konfliktmineraler” från östra Kongo når den europeiska marknaden, säger Lizzie Parsons från Global Witness,  I den nya rapporten belyser Swedwatch behovet av en starkare EU-reglering kring konfliktmineraler. Rapporten bygger på en granskning av  Bra samtal på @teknikforetagen med EU-kommissionen, företag o NGO om EU-s förordning om konfliktmineraler.

Konfliktmineraler IDG:s ordlista - IT-ord

Guld, tantal, tenn och volfram är mineral som ofta används för att tillverka modern teknik. Dessa har definierats som konfliktmineral av EU eftersom en del av utvinningen sker i konfliktdrabbade områden eller under svåra arbetsförhållanden. De mineral som omfattas av EUs konfliktmineralförordning är tenn, volfram (tungsten), tantal EU:s förordning om konfliktmineraler Inom EU väntas lagstiftning kring konfliktmineraler träda i kraft den 1 januari 2021.

Kompromissen beskrivs dock som svag av frivilligorganisationer.