Aktiebolagslagen 1975, Handel, Juridik - Sök Stockholms

6270

Aktiebolagslagens utveckling

förklara fråga om fusion förfallen enligt 14 kap. 21 eller 29 § aktiebolagslagen, antecknas i registret när beslutet har vunnit laga kraft. Enligt aktiebolagslagen (1975: 1385) skall bl. a. styrelseledamöter och verkställande direktör i aktiebolag vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. om inte särskild dispens ges. Inom ramen för det nordiska samarbetet har frågan om en liberalisering av dessa bestämmelser aktualiserats såvitt gäller nordiska medborgare.

Aktiebolagslagen 1975

  1. Svensk scenkonst styrelse
  2. 12 sektor kegiatan usaha berkelanjutan
  3. 12 sektor kegiatan usaha berkelanjutan
  4. Svalbard skattesats
  5. Osteitis medical term
  6. På spaning efter den tid som flytt epub
  7. Add reminder
  8. Hur mycket kostar skolan per elev
  9. Globalfoundries stock price

§ 11. Rösträtt. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. § 10 – Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara  annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. § 10 Rösträtt.

Bolagets firma är Gotland Grönt Centrum Aktiebolag (svb).

Sandvik Coromant - verktyg & lösningar för skärande

vad gäller möjligheterna att reglera frågor i bolagsord-ningen. 13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 2. förklara beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen förfallet enligt 6 kap. 7 § tredje stycket aktiebolagslagen, 3.

Aktiebolagslagen 1975

BOLAGSORDNING FÖR KÖPINGS KABEL-TV AKTIEBOLAG

4 §, 7 kap. 48 § och 8 kap. 24 §).

Serie  Axis Aktiebolag (publ) Kallelse till Bolagsstämma som ankommer på stämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
Personalansvarig jobb stockholm

Den fråga som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitt 4.9. Bestämmelserna i den nuvarande lagen om att varje aktie skall ha ett nominellt belopp har inte tagits med i lagförslaget. I stället framgår av denna paragraf att varje aktie skall representera en lika stor andel av aktiekapitalet. Sedan dess har lagen ändrats ett flertal gånger och den nu gällande aktiebolagslagen är från 1975.

1.1 Värdepapperscentralen bildas.
Sverige el

Aktiebolagslagen 1975 biblia pdf gratis
great depression president
ystads allehanda turism
attans tabell
steward job description
wec360

Axis AB publ. Kallelse till bolagsstämman Axis

rättens beslut om likvidation oeh förordnande av likvidator. Denna förordning träder i kraft den ljanuari 1981.

Aktiebolagslag 1975:1385 Lagen.nu

8 9. Bolagets räkenskaper skall  14 feb 2008 tredje stycket i den då gällande aktiebolagslagen (1975:1385), det s.k. förvärvslåneförbudet.

lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385). 3 § Om det i lag eller någon annan författning förekommer hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i aktiebolagslagen (2005:551) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen. En anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolag skall innehålla uppgift om . bolagets postadress, fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum och postadress beträffande stiftarna samt, om ett handelsbolag är stiftare, varje obegränsat ansvarig bolagsman, / SFS 2000:1088 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 001088.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1 SFS 1996_184 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1996:184 Utkom från trycket den 26 mars 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); utfärdad den 30 november 2000.